Svět není černobílý

Věříme v soužití, dialog a spolupráci, ne v rozdělování, vymezovani a nátlak na úkor druhých.

Řada lidí může snadno získat dojem, že aktivisté v médiích mluví za všechny příslušníky LGBT a různých minorit, které zastupují většinou prostřednictvím neziskových organizací.

Naše organizace vznikla, aby demonstrovala, že tomu tak není. A pomáhala spojovat lidi, kteří chápou, že v demokracii je základem dialog, naslouchat námitkám oponentů a postupně budovat důvěru a vytvářet dohody obecně přijatelné napříč společností, ne vnucené lobbistickým nátlakem malé a agresivní skupiny.

Nesouhlasíme s tím, aby legislativní návrhy jménem celé skupiny lidí prosazovalo pár nikým nevolených politických aktivistů bez jakékoliv zodpovědnosti. A už vůbec nechceme, aby se tak dělo za cenu pobouření veřejnosti, které ve výsledku vyvolává averzi vůči LGBT nebo jiným minoritám.

Demokracie má být o dohodách mezi různými pohledy na svět a kompromisech mezi nimi. Aby mohly dlouhodobě a udržitelně fungovat jakékoliv vztahy, včetně těch společenských, musejí být založeny na důvěře, dobrovolném přijetí a souhlasu všech stran.

Agresivní aktivismus, který odmítáme, nestaví společenské téma jako dialog, ale jako válku Dobra proti Zlu. Toto pojetí, typické pro totalitní ideologie a extremistická hnutí, tak od počátku vylučuje možnosti diskuze, rozděluje společnost, vyvolává nenávist a zároveň tuto nenávist ospravedlňuje a legitimizuje.

Prožíváme tvrdý zápas o demokratický charakter západní civilizace, ke které patříme. Možná, že při tom neřinčí zbraně a neteče krev, ale kulturní a politická rovina je o to intenzivnější. S jídlem roste chuť a extremističtí aktivisté se svými požadavky zkoušejí, kam až mohou zajít.

Proto potřebujeme dialog. A stanovit vzájemné hranice. Tedy to, co je výsledkem demokracie!

Nejnovější články

 • Trans aktivisté utahují šrouby. Čekají nás postihy za ideozločiny jako Skoty?

  Trans aktivisté utahují šrouby. Čekají nás postihy za ideozločiny jako Skoty?

  Vydá se česká společnost na cestu do Skotska s radikálními transgender ideology? Anebo už na té cestě jsme? Jak budeme na stupňující se nátlak reagovat

  napsal

 • Mezinárodní den zneužití sexuálních menšin

  Mezinárodní den zneužití sexuálních menšin

  Homofobie existuje a je v nějaké míře stále problémem. Samozřejmě pro určitou výseč menšiny, která se s ní potýká. Pro drtivou většinu společnosti o problém nejde a neměla by ho v tom případě ani nějak extra…

  napsal

 • Řada odborníků se obává agrese trans aktivistů, konstatuje časopis TO

  Řada odborníků se obává agrese trans aktivistů, konstatuje časopis TO

  V úterý 4.6. proběhla na půdě Poslanecké sněmovny konference s názvem “Ztráta identity?!”. Záštitu nad ní převzala poslankyně a pediatrička Romana Bělohlávková.

  napsal

 • Nechceme být rukojmími aktivistů

  Nechceme být rukojmími aktivistů

  Nemělo by zapadnout, že v dubnu 2023 obdrželi poslanci a ministři vyjádření lidí, kteří procházejí nebo si již prošli lékařskou diagnózou F64.0 Transsexualita. Signatáři si nepřejí, aby je kdokoliv využíval k prosazování požadavků…

  napsal

 • Jak gender ideologie ničí medicínu a škodí pacientům

  Jak gender ideologie ničí medicínu a škodí pacientům

  Text vyšel ve spolupráci Bari Weissové a Katie Herzogové na platformě Substack. Může přispět k poctivé odpovědi na otázku, zda je tzv. strašení genderovou ideologií opravdu tak nesmyslné a nepodložené.

  napsal

 • Matka pro progresivní století

  Matka pro progresivní století

  Článek našeho člena Antonína Vavrušky pro časopis TO. Autor popisuje obzvlášť znepokojující kombinaci surogátního mateřství, transgenderismu a parafilie v době progresivismu

  napsal