Nechceme být rukojmími aktivistů

napsal

Nemělo by zapadnout, že v dubnu 2023 obdrželi poslanci a ministři vyjádření lidí, kteří procházejí nebo si již prošli lékařskou diagnózou F64.0 Transsexualita. Signatáři si nepřejí, aby je kdokoliv využíval k prosazování požadavků na úřední změny pohlaví „na čestné slovo“ jejich jménem. Proto dostala výzva název „Nemluvte za nás“. Byla adresována poslancům, ministru spravedlnosti Blažkovi, ministru vnitra Rakušanovi a zmocněnkyni pro lidská práva Šimáčkové Laurenčíkové:

__________________

Vážená paní senátorko, pane senátore.

Opět se blíží rozhodování o přijetí zákona o úředních změnách pohlaví. Tento otevřený dopis vyjadřuje postoje lidí, kteří procházejí nebo si již prošli změnou pohlaví s lékařskou diagnózou F64.0 Transsexualita.

Silně nesouhlasíme s tím, jak je transgender politika aktuálně prezentována a projednávána zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Odsuzujeme dehonestaci sexuologů a nepřejeme si být používáni radikálními organizacemi a politiky jako štít k prosazování medicínsky i společensky kontroverzních požadavků.

Kdokoliv, včetně školáků od patnácti let, by se nově mohl jen na základě osobního prohlášení a potvrzení od sexuologa nechat úředně prohlásit za muže nebo ženu. Tlak na přijetí této úpravy je doprovázen manipulacemi, citovým vydíráním a silnými slovy o „vynucených kastracích“. Stejnou rétorikou ale můžeme opáčit, že návrh nutí stát, aby přijal odpovědnost za „ženy s penisem“ a „rodící muže“.

Tímto chceme upozornit, že zdaleka ne všichni lidé s transsexualitou podporují radikální aktivity typu „změna pohlaví na čestné slovo“, přestože se údajně vedou jejich jménem a na jejich přání. K propagaci je stále dokola využíváno pár radikálních aktivistů, kteří se věnují prosazování konceptu „nebinárního“ pohlaví a dehonestaci práce sexuologů. Nemají žádný mandát mluvit za transgender osoby a už vůbec nereprezentují žádný jednotný názor lidí s transsexualitou.

:: Nechceme být bráni jako rukojmí pár ambiciozních politiků a gender-radikálů, kteří předstírají, že mluví našim jménem, aby bez diskuse prosadili svoje požadavky.

:: Žádáme, aby před rozhodováním o tématu, které zasáhne do běžného života i základních hodnot každého občana, proběhla řádná a veřejná odborná diskuse. Aby se k němu vyjádřili nejen mediální aktivisté, ale hlavně renomovaní odborníci, lékaři a specialisté na sexuologii.

:: Žádáme, aby nebyly přijímány žádné legislativní změny bez veřejné debaty, která vyústí do společenské shody.

Necitlivě prosazený zákon „změny pohlaví na čestné slovo“ může negativně ovlivnit dostupnost už tak kapacitně přetížené odborné péče pro lidi s diagnózou F64.0 Transsexualismus a především hrozí zásadně poškodit doposud nekonfliktní vnímání trans-lidí většinovou společností. Je jasné, že nová pravidla by se dotkla široké veřejnosti v řadě běžných situací každodenního života, od šaten a sociálních zařízení, přes sport, školství i zdravotnictví.

Reakcí na zákony, prosazené na základě mediálního a politického tlaku „shora“, bez společenského konsenzu, je vyhrocení vztahů ve společnosti, nárůst transfobie a přijímání dalších zákonů, které se ne vždy šťastným způsobem pokoušejí vrátit situaci zpět k „normálnímu“ řádu.

Není také možné kvůli přání hlasité skupiny radikálů opomíjet lidská práva poloviny občanů této země – žen: od narušení intimity ve veřejných a zdravotnických zařízeních až po sexuální násilí v údajně ženských kolektivech.

Doposud byli transsexuálové společností přijímáni jako lidé narození v nesprávném těle, kteří se na základě lékařské diagnózy snaží svoji situaci vyřešit a normálně, spokojeně a „binárně“ žít zbytek života jako muži a ženy. Nyní jsou bráni jako rukojmí pár politiků a aktivistů, kvůli kterým hrozí, že budou veřejností vnímáni jako agresivní skupina vnucující pro velkou část eticky nepřijatelná pravidla, nebo dokonce za zvrhlíky, deroucí se do dámských šaten.

Nechceme se nechat využívat k protlačení zákona, se kterým nesouhlasíme a který nám může způsobit více škody než užitku. Lidí trpících transsexualitou je asi pouhé dvě promile populace, zvláště u dospívajících je těžké je odlišit od psychicky a traumaticky podmíněných poruch. Chceme, aby stát v případě transsexuality investoval do sexuologického poradenství a do zlepšení kvality SRS operací, nikoli do slučování s diagnózou F64.1 Transvestitismus a experimentů s protichůdnými hormony.

Žádáme, aby návrh diskutovali renomovaní odborníci, lékaři a specialisté na sexuologii. Žádáme, aby nebyly přijímány žádné legislativní změny bez veřejné debaty, která vyústí do společenské shody. Není možné, aby zákon, který se týká základních životních a hodnotových jistot naprosté většiny populace, byl přijat bez širokého společenského konsenzu.

Připojujeme symbolicky dvanáct podpisů, to je stejný počet, jako má oficiálně členů organizace Transparent, která vystupuje jménem lidí s transsexualitou.