U ohně kulturní války se přihřál i Ústavní soud

napsal

Neuvěřitelné se stalo skutkem. Podle českého Ústavního soudu operace už nebude podmínkou úřední změny pohlaví. „Požadavek chirurgického zákroku a kastrace kvůli „statusové“ změně pohlaví je v rozporu s lidskou důstojností, uvedl ÚS.“

Podlehnout je tak snadné

A dále: „Podle ÚS jsou ovšem zákonné požadavky chirurgické přeměny pohlavních orgánů a znemožnění reprodukční funkce v přímém rozporu se základním právem trans lidí na ochranu jejich tělesné integrity a osobní autonomie, především proto, že porušují jejich lidskou důstojnost,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy. Odlišná stanoviska uplatnili dva soudci z 15, konkrétně Josef Fiala a Milan Hulmák.  – Pamatujme si ta jména neohrožených.

Jsou i tací, kteří se z rozhodnutí ÚS velice radují. Patří k vládní koalici, v minulých volbách vykroužkovači

Vít Rakušan prohlásil: „Ústavní soud rozhodl ve prospěch lidské důstojnosti. Jsem za to velmi rád, zrušení podmínky chirurgického zákroku včetně sterilizace při úřední změně pohlaví je něco, co dlouhodobě podporuji a prosazuji. Do Evropy 21. století totiž nepatří“.

Deník TO se na názor zeptal organizace Pluralis, která sdružuje konzervativní členy komunity LGBT. Předseda Samuel Erbandorf Deníku TO napsal: 

„Odhlédneme-li od aktivistického slovníku, tak rozsudek jinými slovy říká: Prohlásit se za muže či ženu bez ohledu na biologickou realitu se stává lidským právem. 

Kanadský sexuolog Ray Blanchard před rokem napsal: „Podle mě je irelevantní, zda se muž může stát ženou nebo naopak. Relevantní je, zda jsou jedinci trýznící touhou být opačným pohlavím šťastnější, když se takto prezentují, a zda nebo jak moc je většina společnosti ochotna tomu vyhovět.“

Podle Erbandorfa rozsudek implikuje, že většiny společnosti se už nebude nutné ptát. Nepůjde o to, zdali je ochotná vyhovět. Bude muset. Nemyslíme si, že rozhodnutí přispívá ke společenskému smíru. Spíše otevírá dveře dalšímu nátlaku a „nárokování“, dodává Samuel Erbandorf.

Haf a mňau!

Nechci se pouštět do úvah, co se bude dít na záchodcích, kam přijde mezi ženy muž, který se považuje za ženu a bude tak úředně, dle Ústavního soudu, uznán. Nechci ani řešit, komu bude nabízet své lůno žena-muž a kam bude vsunovat svůj penis muž-žena. Pikantérie, nechť si v budoucnu užívá Ústavní soud.

Čekám, co bude naše společnost říkat tomu, že někdo se bude identifikovat jako pes nebo kočka. Že je to sci-fi? No, s rychlostí progresivistů si to nemyslím. Asi to nebude zítra. Možná, že já a současností znechucený Alan Delon se toho nedočkáme. Možná to bude až pozítří.

Svět se zbláznil. Vládne chaos a bezbřehost. Už i v Česku. A Ústavní soud se přidal na správnou stranu pokroku, progresivistů. Ok. Tak tam tedy jsme. Satan se raduje, protože jeho nejmilejším lidským hříchem je ješitnost!!!