Svět není černobílý

Věříme v soužití, dialog a spolupráci, ne v rozdělování, vymezovani a nátlak na úkor druhých.

Řada lidí může snadno získat dojem, že aktivisté v médiích mluví za všechny příslušníky LGBT a různých minorit, které zastupují většinou prostřednictvím neziskových organizací.

Naše organizace vznikla, aby demonstrovala, že tomu tak není. A pomáhala spojovat lidi, kteří chápou, že v demokracii je základem dialog, naslouchat námitkám oponentů a postupně budovat důvěru a vytvářet dohody obecně přijatelné napříč společností, ne vnucené lobbistickým nátlakem malé a agresivní skupiny.

Nesouhlasíme s tím, aby legislativní návrhy jménem celé skupiny lidí prosazovalo pár nikým nevolených politických aktivistů bez jakékoliv zodpovědnosti. A už vůbec nechceme, aby se tak dělo za cenu pobouření veřejnosti, které ve výsledku vyvolává averzi vůči LGBT nebo jiným minoritám.

Demokracie má být o dohodách mezi různými pohledy na svět a kompromisech mezi nimi. Aby mohly dlouhodobě a udržitelně fungovat jakékoliv vztahy, včetně těch společenských, musejí být založeny na důvěře, dobrovolném přijetí a souhlasu všech stran.

Agresivní aktivismus, který odmítáme, nestaví společenské téma jako dialog, ale jako válku Dobra proti Zlu. Toto pojetí, typické pro totalitní ideologie a extremistická hnutí, tak od počátku vylučuje možnosti diskuze, rozděluje společnost, vyvolává nenávist a zároveň tuto nenávist ospravedlňuje a legitimizuje.

Prožíváme tvrdý zápas o demokratický charakter západní civilizace, ke které patříme. Možná, že při tom neřinčí zbraně a neteče krev, ale kulturní a politická rovina je o to intenzivnější. S jídlem roste chuť a extremističtí aktivisté se svými požadavky zkoušejí, kam až mohou zajít.

Proto potřebujeme dialog. A stanovit vzájemné hranice. Tedy to, co je výsledkem demokracie!

Nejnovější články